เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ความเป็นมา


อาจารย์ของผม (ครูกำธร จินดาหลวงหรือ จินดาพรหมรัตนกวีแห่งล้านนา ยุคนี้)
ได้สร้างหอศิลปมรดกกวีล้านนาไว้ที่บ้านแม่นาป้าก แม่หอพระแม่แตง 
ที่ นั่นบรรยากาศดีมาก
ครูกำธร หรือจินดาพรหมท่านนี้มีจิตใจรักและรักษ์ทางด้านกวีวรรณกรรมมาก
ท่านสร้างหอดังกล่าว เพื่อไว้เป็นที่พำนัก ค้างแรม ศึกษา ค้นคว้างานทางด้าน 
ศิลปมรดกกวีล้านนาไทย พื่งทำการเปิดไปเมื่อบ่เมินมาหนี้ 
ผู้ที่ไปร่วมเป็นประธานเปิดมีหลายท่าน เช่น
-ท่านพระครูอดุลสีลกิต วัดธาตุคำ เชียงใหม่
-ลุงอำนวย กลำพัด นักจัดรายการวิทยุทางด้านคร่าวฮ่ำ
-พระครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ ครูภูมิปัญญาแห่งชาติฯลฯ

ติดต่อเรา


9/9 หมู่ 6 บ.แม่นาป้าก ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150ดู หอศิลปะมรดกกวีล้านนา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า