เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

สะล้อ ซอ ซึง
ล่องแม่ปิง
รอบเวียง
กุหลาบเชียงใหม่
น้อยไชยา
เสเลเมา
พระลอเลื่อน
ปุมเหม้น
พม่า
ฤาษีหลงถ้ำ
ปราสาทไหว
ซอเงี้ยว
ปั่นฝ้าย
ซอน่าน
อื่อ
ลับแล

หอศิลปมรดกกวีล้านนา