เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

กะโลงหางดงเมืองงาม

            กะโลงหางดงเมืองงาม
หางดงเมืองมิ่งแก้ว                         ธานี
เมินกว่าหลายร้อยปี๋                        รุ่งฟ้า
จาวเมืองมั่งมูลมี                              ปออยู่            เฮานอ
งามเด่นเป๋นสะง้า                             เกียรติก้อง     เนอนาย

กะโลงส่งเสริมสุขภาพจิต

                  กะโลงส่งเสริมสุขภาพจิต
ยามนอนหดหู่เศร้า                               ดวงทัย
แสนเบื่อก้ายวงใย                                พี่น้อง
คืนวันง่อมเหงาใจ๋                                ทนอยู่         เดียวดาย
ตึงบ่อยากไปข้อง                                  เกี่ยวผู้         คนใด

กะโลง เวียงต้าก๋านเมืองงาม

         กะโลง  เวียงต้าก๋านเมืองงาม
   เวียงกานเมืองมิ่งแก้ว                                       ธานี
เมืองเก่าจ๋ามเตวี                                                   เอกอ้าง
จาวเมืองมั่งมูลมี                                                  ปออยู่          เฮาเนอ
อาทิตต์ราชฮ่วมสร้าง                                           ถูกถ้วน       กวรมี

กะโลง เวียงต้าก๋านเมืองงาม

           กะโลง   เวียงต้าก๋านเมืองงาม
      เวียงกานเมืองมิ่งแก้ว                                ธานี
เมืองเก่าจ๋ามเตวี                                               เอกอ้าง
จาวเมืองมั่งมูลมี                                              ปออยู่         เฮาเนอ
อาทิตต์ราชฮ่วมสร้าง                                       ถูกถ้วน      กวรมี

กะโลงวันแม่

                                                                         
ยอบุญคุณแม่เจ้า          องค์จัย
ปกห่มเย็นปวงไทย        เอกอ้าง
มีสุขยิ่งแดนใด              ในโลก   เฮานา
พระแม่ทรงสรรสร้าง    สืบด้าน  ตางดี
    ป๋าระมีห่มเกล้า          พารา
ศิลปะชีพนำพา              ทั่วแคว้น
คนไทยเลื่องลือจา         ทูนเทิด   เนอเฮา
ป๊นจากความยากแค้น   อยู่ม่วน   เย็นบุญ...
                                                    เฮาเฮย.....
      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าในนามองค์การบริหารตำบลบ้านกลาง
         รสสุคนธ์    รักษ์กวี    ร้อยกรอง
               ๑๒   สิงหาคม    ๒๕๕๕    


กะโลงแด่...แม่ครูอรพรรณ ปัญโญใหญ่

         กะโลงแด่...แม่ครูอรพรรณ   ปัญโญใหญ่
        อภิวันฮ่ำถ้อย                         วาตี
ยอใส่ขันสะหลี                              ดอกไม้
มามอบมิ่งคุณมี                              ต๋นแม่           ครูนอ
งามเด่นเป๋นนาถไท้                        แหล่งหล้า    สันป่าตอง

กะโลงบวงสรวงเวียงท่ากาน

          กะโลงบวงสรวงเวียงท่ากาน
    อัญเจิญเทพแห่งห้อง                             ธานี
เมืองเก่าเวียงก๋านมี                                      ห่อตุ้ม
จาวเมืองจุ้มเย็นดี                                         กันทั่ว             ไปนอ
กุญแม่จ๋ามห่มคุ้ม                                         ส่งหื้อ              กำจาย

กะโลง แด่.....เจ้าแม่ดวงเดือน

                กะโลง  แด่.....เจ้าแม่ดวงเดือน
   อภิวันฮ่ำถ้อย                                 วาตี
ยอใส่ขันสะหลี                                 ดอกไม้
มามอบมิ่งคุณมี                                 ต๋นแม่         เฮานอ
งามแจ่มจ๋อมนาถไท้                         หน่อเนื้อ      นาบุญ

กะโลงงานขันโตก สภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง

              กะโลงงานขันโตก
          สภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง
      อภิวันท์ฮ่ำถ้อย                                    วาตี
ยอใส่ขันสะหลี                                          ดอกไม้
ปู๋จามิ่งคุณมี                                               ต๋นแม่        ดวงเดือน
งามแจ่มจ๋อมนาทไท้                                  เอกเอื้อ       องค์บุญ

กะโลง สัมมนาสมัชชาครูภูมิปัญญาไทย

     กะโลง  สัมมนาสมัชชาครูภูมิปัญญาไทย
ภูมิปั๋ญญาส่องหล้า                             ธานี
เหมือนดั่งแสงเทียนมี                         เอกอ้าง
ผะหญาเพิ่มทวี                                   เสริมหมู่           เฮานอ
เป๋นแหล่งรวมเพื่อสร้าง                      หน่อเนื้อ          แซมเมือง

เมื่ออี่ปู่ไปแอ่วหาหลานตี้กรุงเทพฯ

               เมื่ออี่ปู่ไปแอ่วหาหลานตี้กรุงเทพฯ
     วันหนึ่งปู่                 ได้ไป                     ในเมืองกอก
มีคนบอก                       เมืองกรุง                ยุ่งนักหนา
กลั๋วจะทำ                       ความเขิน               เปิ้นนินทา
บอกจั๋นตา                     ปู่กลั๋วว่า                 สูจะอาย

อะไร...อะไร...ก็ไซฟ่อน

             อะไร...อะไร...ก็ไซฟ่อน
ไซฟ่อนหวย                ใต้ดิน                ที่กินเรียบ
ความได้เปรียบ            หวยรัฐ               ทีขัดสน
จะปรับเอา                    หวยตู้                 มาสู้กล
คอยดูผล                      งานเล่า               คงเข้าตา

สภาไทย

                           สภาไทย
ในยุคที่               น้ำมันแพง                 ค่าแรงพุ่ง
การเมืองยุ่ง         ในสภา                      แจกหมาหมู
ผู้ทรงเกียรติ         พูดอะไร                  ไม่น่าดู
ให้หดหู่               จนชาวบ้าน              ลำคาญใจ

วันสิ้นโลก

                   วันสิ้นโลก
  ยี่สิบเอ็ด           ธันวานั้น              วันสิ้นโลก
ตามโฉลก          ชาวมายา               มาหวั่นไหว
บ้างก็โหม         ประโคมข่าว           จนร้าวใจ
ปีศาจใหญ่         จะเข้ามา                 ล่ากินคน

มหิดลประทีปทองส่องสยาม

           มหิดลประทีปทองส่องสยาม
      แสงสุรีย์          ส่องสว่าง           กลางเวหน
มหิดล                   ประทีปทอง        ส่องสยาม
ส่องสว่าง              กลางใจ               ไทยทุกนาม
ทุกเขตคาม            สร่างโศก             พ้นโรคภัย

รับไม่ได้

                   รับไม่ได้
ข่าวชายบาป              หยาบช้า                 หื่นป่าเถื่อน
ทำลูกเพื่อน                นั้นได้                     ใจบัดสี
ทั้งพิการ                     ทางสมอง                ท้องลูกมี
ทำแบบนี้                   ได้ไง                        ไม่น่าดู

มะขุนหวาน

                    มะขุนหวาน
ต้นไม้ใหญ่            ใบหนา              สาขากว้าง
สูงสล้าง                 ลูกดก               นกอาศัย
ด้วยลูกหวาน         โอชา                 กว่าสิ่งใด
นกน้อยใหญ่          ทำรัง                หวังพึ่งกิน

มรดกโลก มรดกเรา

               มรดกโลก     มรดกเรา
ศาลโลกเคย                 ทำให้                       ไทยเขมร
ต้องมาเป็น                  คู่บาดหมาง               ทางทหาร
สีหนุ                           เคยทำ                        เป็นตำนาน
เขาพระวิหาร               ถูกแบ่ง                     แย่งเอาไป

ผิดฝา....ผิดตัว....

                       ผิดฝา....ผิดตัว....
เอาคนแค่                เรียนร.ด.                พ่อรวยอัฐ
อวดสันทัด              วิชา                        ทางทหาร
มาอบรม                  รัฐมตรี                   ที่ชำนาญ
ดูเป็นงาน                 ท้าทาย                   หลายช่วงตัว

ผลพลอยได้....ผลพลอยเสีย

      ผลพลอยได้....ผลพลอยเสีย
แท๊ปเล็ตที่                ได้มา                หาไม่ยาก
ซื้อมาจาก                  ไชน่า               กว่าหมื่นโหล
แต่ทว่า                       มิได้                 จ่ายเด็กโต
อภิโถ                         เด็กเดียงสา       รักษาไง

กลอนประวัติบ้านสันห่าว

               กลอนประวัติบ้านสันห่าว
      เดิมที่นี่              เคยเป็นสัน              ดินมันสูง
มากยางยูง               เสียดฟ้า                   เป็นป่าใหญ่
มีเสือสิงห์               กระทิงโทน             ทโมนไพร
มาอาศัย                  หยุดยั้ง                     กำบังตัว

นิยายรักสามเส้า จดหมายจากน้องน้ำ ถึง....พี่กรุง

                   นิยายรักสามเส้า
         จดหมายจากน้องน้ำ  ถึง....พี่กรุง
น้ำรู้ดี                 พี่กรุงไม่                  ได้รักแล้ว
มารู้แกว             อีกที                         พี่ไหวหวั่น
โดยไม่หวัง        มีน้ำอยู่                     เคียงคู่กัน
ความสัมพันธ์     ที่ดูดดื่ม                   ลืมหรือไร

นิติเละนิติราษฎร์

                      นิติเละนิติราษฎร์
   นิติเละ                 นิติราษฎร์                  คนชาติไหน
เป็นคนไทย             หรือเปล่า                  เราฉงน
มีความคิด               นอกกรอบ                ดูชอบกล
มาวางตน                อวดเก่งกล้า              วิชาการ

สังคมไทยกำลังป่วยหนัก

                      สังคมไทยกำลังป่วยหนัก
   ในยุคที่                     สังคมไทย                       เป็นไข้หนัก
มองดูหลัก                   ความจริง                        ยิ่งหมักหมม
สารพัด                        ถ่อยเถื่อน                       เปื้อนสังคม
ลามสะสม                  ทั้งรากหญ้า                     สภาฯเรา

ทุกวันคือ....วันสิ้นโลก

                ทุกวันคือ....วันสิ้นโลก
ขับรถอยู่                 ถนน                   บนทางด่วน
มันก็ป่วน                ติดคา                  โกลาหล
โดนแซงขวา           แซงซ้าย              ส่ายวกวน
เวียนหัวจน              แทบอาสัญ          วันโลกลา
                กินอาหาร              จานด่วน                 ล้วนสุก-ดิบ
                แม้จะจิบ                แกล้มเบียร์              เคลียหนูจ๋า
               มีสิทธิ์ดับ                ลับสิ้นโลก              โชคชะตา
                ก็เพราะว่า              มีเชื้อ                        ติดเนื้อใน
เผลอไปเหยียบ         ตีนใคร               ที่ในผับ
อาจต้องดับ               ลับสิ้นโลก         เจอโชคใหญ่
ก็เพราะพวก             นักเลง                เบ่งเหลือใจ
เหยียบเท้าใคร          ไม่ว่า                   หัวหน้ากู
                เป็นครูใต้             ไปสอน                 เด็กตอนเช้า
                 โดนปืนเข้า           ดับสิ้นโลก           โชคไม่หรู
                 พวกใจบาป           หยาบช้า               มันฆ่าครู
                  ดูหนอดู                มันทำได้               ใจช่างดำ
เมาแล้วขับ              ดับดิ้น                วันสิ้นโลก
ความวิโยค             สู่ครอบครัว         มัวหม่นซ้ำ
ดื่มสุรา                   พารถให้               ไถลตำ
เขาเตือนย้ำ             ทุกวัน                    ดันไม่ฟัง
                  ทำประชาฯ  (แก้) รัฐธรรมนูญ           จูนไม่ผ่าน
                  แล้วพวกท่าน        จะสิ้นท่า               ว่าไม่ขลัง
                  จะต้องเศร้า            พอพอกัน              วันโลกพัง
                  ระวังฝัง                  รัฐนาวา                 คราสิ้นปี.....
                                    รสสุคนธ์     รักษ์กวี
ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา-ชมรมนักกลอนเชียงใหม่-ลำพูน

๔๓ /๑หมู่๗บ้านสันห่าวต.บ้านกลางอ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่๕๐๑๒๐                          

ทำอย่างไรกันดี ?

           ทำอย่างไรกันดี ?
ท่านเศรษฐี           ทำอะไร               ก็ได้หมด
ดูงามงด                ชื่นใจ                  ไร้ปัญหา
จะรูปชั่ว                ตัวดำ                   ไม่นำพา
คนศรัทธา             ชื่นชอบ                พินอบคลาน

แด่.......มอย มอดไม้

         แด่.......มอย     มอดไม้
ยี่สิบแปด                 พฤษภา                      ฟ้ามัวหม่น
มองเบื้องบน           เมฆดำ                        คล้ำลอยเคลื่อน
เป็นสัญญาณ           บอกบ่ง                      คงมาเตือน
ดูคล้ายเหมือน         ลางเหตุ                      ของเภทภัย

เชื่อเถอะน่า

                เชื่อเถอะน่า
สหรัฐ               อเมริกา                    จะมาเช่า
อู่ตะเภา             ของไทย                   ไปศึกษา
เพื่อไว้ดู            เมฆฝน                      บนนภา
เชื่อเถอะน่า       ไม่มี                          ลี้ลับจริง

ชีวิตนี้มีลุ้น

                ชีวิตนี้มีลุ้น
   เป็นผู้หญิง          ยิงเรือ            เมื่อเรียกใช้
แท็กซี่ไทย            ไปมา             น่าหวาดเสียว
ยิ่งเวลา                  ค่ำคืน            ยืนคนเดียว
ลุ้นมีเอี่ยว              ถูกฉุดไป       ทางไม่ดี

กลอนชัยวิเศษหาย

              กลอนชัยวิเศษหาย
วรรณศิลป์              ถิ่นล้านนา                 ภาษาฝัน
ออกกู้วัน                อาทิตย์                       คนติดใจ๋
ชัยวิเศษ                 ดีสุวรรณ                     นั้นหายไป
เป๋นเรื่องใหญ๋        โทรหากั๋น                    นั้นวุ่นวาย

ฉายารัฐสภาและวาทะแห่งปี

       ฉายารัฐสภาและวาทะแห่งปี
  ก่อนจะสิ้น          ปีเก่า                 เข้าปีใหม่
สื่อตั้งให้               ฉายา                 สภาท่าน
ผู้ทรงเกียรติ          คนดี                 มีผลงาน
ว่าจองล้าง             จ้องผลาญ         บานคะไท

คิดนอกกรอบ

                   คิดนอกกรอบ
   คิดได้เงิน         เอทีเอ็ม            เต็มกระเป๋า
เลือกมาเอา         รถกระบะ         เก่งอะโห
คิดการใหญ่        ใช้สะลิงค์         เส้นยิ่งโต
อภิโถ                 ลากไป              ไม่ได้ตังค์

ครูที่ชาวบ้านรู้

                            ครูที่ชาวบ้านรู้
    บ้านของฉัน             นั้นที่เห็น            เป็นเรือนไม้
หลังไม่ใหญ่                 ไม่โต                 ไม่โก้หรู
อยู่บ้านนอก                  คอกนา              หาปลาปู
ทุกวันอยู่                      อย่างพอเพียง      เพื่อเลี้ยงกาย

คนไทยตายง่าย

                คนไทยตายง่าย
   จะกลับไป         ที่บ้าน           งานปีใหม่
ขับรถไป              ดีดี                 ไม่มีเผลอ
ถูกสิบล้อ             ตีนผี               ขี่ละเมอ
ชนไปเจอ            เสาไฟฟ้า         ถึงคราตาย

ความฝันของกิตติภูมิ์

                   ความฝันของกิตติภูมิ์
ตะวันคล้อย              ลอยลับ                 กับภูผา
นั่งคอยหา                แม่พ่อ                   ลูกรอหาย
กินอยู่อย่าง              อาภัพ                    กับตายาย
ทั้งเช้า-สาย               บ่าย-ค่ำ                 ช่วยทำงาน

ก่อนนั้น.....ตอนนี้.......

         ก่อนนั้น.....ตอนนี้.......
  ก่อนนั้นตอน           น้ำท่วม                 ร่วมกันกั้น
บิ๊กแบ๊กยัน                กระสอบทราย       หลายร้อยถุง
ก่อนนั้นรื้อ                พนังกั้น                 น้ำยันกรุง
ตอนนี้รื้อ                  ทรายถุง                  ตุงท่อตัน
                                 ก่อนนี้หา                พื้นที่ให้                     น้ำไปพัก
                                 ชื่อแก้มลิง               น้ำท่วมหนัก              เอ่อพักนั่น
                                  ตอนนี้หา                พื้นที่เปล่า                  เ ก็บข้าวกัน
                                  สต๊อกนั้น                ไม่พอ                        ต่อข้าวอำ
ก่อนนั้นทำ                 ร้านถูกใจ                 ให้ชาวบ้าน
รัฐบาล                       ใช้ธงฟ้า                     ราคาต่ำ
เปิดขายเสีย                  จนเกิน                      เพลินระยำ
ตอนนี้ทำ                     ไงเจ๊ง                        คนเบ่งโกง
                                    ก่อนนี้หา                  ตันไม้                       ใช้ตราสวม
                                    โดยภาพรวม             ตอไม้                        ใส่โสร่ง
                                     ตอนนี้ไม้                  ลาว-พม่า                   มาเกี่ยวโยง
                                     ปล่อยข้ามโขง          มาได้                          สบายแฮ
ก่อนนั้นคือ                   ไอ้โม่ง                      เกี่ยวโยงฆ่า
ต่างเรียกว่า                    ชายชุดดำ                 ตำร่างแห
ตอนนี้ชื่อ                       ชายคนนั้น               มาผันแปร
เรียกว่าชาย                     ใจดีแท้                    แน่ไปเลย
                                      ก่อนนั้นเรียก            การประมูล               เกื้อกูลรัฐ
                                      สามจีจัด                   เอส-ทรู-แทค             แดกกันเหวย
                                      แต่ตอนนี้                  ฮั้วกันดะ                   ตามสะเบย
                                      พิโธ่เอ๋ย                    คนดาหน้า                ว่า.......ประเคน..
                                                         คม       สันป่าตอง
                                          ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา

 .                                               ๒๐    ตุลาคม     ๒๕๕๕

ปอหลวงสมัยใหม่


ปอยหลวงสมัย เป๋นไปม่วนล้ำ กิ๋นกั๋นวันค่ำ ยำส้าจ๋นเหลือ
อ้ายคำล้ำฮ้าย อ้ายแก้วบ้านเหนือ ยำฮกมาเจือ เหล้าแดงมาแอ้ม

น้ำแข็งโซดา มาตึงของแกล้ม น้ำขวดเป๋นแปม เฮี่ยฟื้น
เปิดเพลงจ๋นดัง ฟังสนั่นปื้น อู้กั๋นดังขึ้น ตวยปิน

คนมาเป๋นร้อย ฮ้องกั๋นมากิ๋น เจ้าภาพยังริน เหล้าหื้อจนแก้ว
อู้กั๋นปอหนัว ไค่หัวเจื้อยแจ้ว อิ่มหมีพีมัน จ้าดคึ

ยามต๋าวันมอย มีเทคแถมลึ เป๋นของใหม่หั้น ยามแลง
ครัวตานจะเข้า โซดาน้ำแข็ง เบียร์เหล้าขาวแดง ก๋ำตวยแล้วเต้น

เป๋นประเพณี ตี้มันล้ำเส้น อยู่หน้าครัวตาน เข้าวัด
สายเด่วเต่วยีนส์ ขาสั้นรูปรัด คอเว้าสองเต้า ปอแมน

แอวบางฮ่างแค้ว ยกแก้วเยิงแขน เป๋นของใหม่แตน ฟ้อนเล็บเก่าเกื้อ
คนใดบ่กิ๋น เอาฮดใส่เสื้อ กอดคอกั๋นเฟือ แถมซ้ำ

ผ่อหมู่แม่เฮือน หนุ่มหยังม่วนล้ำ เขาสังมากล้า มาวืน
เหล้าต๊กฮอดต๊อง เสื้อเปี๊ยะตึงผืน เต้นเต้นอืนอืน บ่อายลูกเต้า

ผ่อหาป้อจาย ส่ายอกนั้นเข้า ไปเต้นตวยเอา ตี้นั้น
ปล่อยเนื้อเปลื๋ยงตั๋ว แม่บัวสองจั๊น ผัวป๊ะด่าอั้น จั๋ญไร

ครัวตานเข้าวัด ปอยหลวงสมัย ล้ำเส้นเกิ๋นไป มีเทคตวยก้น
วัยรุ่นเมามัน ถอยถอยด้นด้น ย่ำตี๋นกั๋นคน มันนัก

ตี๋หละกุยถอง บางพ่องก่อจั๊ก มีดซุยปื๋นเข้า มายิง
เรื่องถึงโฮงพัก แน่นักคนจริ๋ง ตึงจายตึงญิง ย้อนเทคกับเหล้า

ขอฝากกำจ่ม จอยลมต่องเต้า ถึงวัฒนธรรมเฮา สันป่าตองนี้
จ้วยกั๋นเป๊าโลม สังคมแผกปี๊ ของใหม่ดั่งอี้ มีมา

ทำอย่างใดนั้น หื้อมันม่วนต๋า จ้วยกั๋นลุมลา มาจมเก่าเกื้อ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเจิง เปิงใจ๋ใฝ่เอื้อ ก๊องกล๋องมองโมง สะล้อ

ซึงหลวงปี่แน แห่นันกั๋นน๊อ ฟังม่วนอี่อ้อ เมินนาน
เจิญป้อหลวงและ ก๋ำนันเป๋นฐาน นายกเทศบาล----- ต๋ำบลมาอู้

ขอมาจ้วยกั๋น มาสานสืบกู้ หาหนตางดู เร่งรัด
ก่อนของเก่าหาย ไปจากข่วงวัด 
สันป่าตองบ้าน ธานี- จ้วยกั๋นเตื่อมก๊ำ นำมาขัดสี ของเก่า

เฮามี มาลี้เหียจ้อย-มาหนีแสงไฟ 
ไปเป่าหิ่งห้อย ปาไกล๋จอยวอย เฮี่ยค้าง- จ๊างยังบ่ต๋าย มาขายงา
จ๊าง เป๋นของบ่าหล้าง ดีทำ-ค่าวระบำ 
นำมาเต้าอี้ เต้านี้สู่กั๋นฟัง ก่อนแหล่นายเฮย......

รสสุคนธ์ รักษ์กวี ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖