เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ทำอย่างไรกันดี ?

           ทำอย่างไรกันดี ?
ท่านเศรษฐี           ทำอะไร               ก็ได้หมด
ดูงามงด                ชื่นใจ                  ไร้ปัญหา
จะรูปชั่ว                ตัวดำ                   ไม่นำพา
คนศรัทธา             ชื่นชอบ                พินอบคลาน

                แต่ยาจก              งกเงิ่น                เดินตามตรอก
                ไม่เห็นบอก         เลยว่า                น่าสงสาร
                 หากรูปชั่ว          ตัวดำ                  ยิ่งรำคาญ
                 ยามเดินผ่าน       ยังเบือนหน้า       ไม่มามอง
เห็นเศรษฐี            มีเงิน                    เดินตามหลัง
บ้างก็นั่ง               บูชา                      มายกย่อง
ทำอะไร                ก็ได้เห็น               เป็นเงินทอง
มีเพื่อนพ้อง          น้องพี่                   บริบูรณ์
                  แต่กับเรา             เขาเห็น              เป็นคนป่า
                   เป็นรากหญ้า      มีศักดิ์                 แค่หลักศูนย์
                  เป็นชาวนา           น่าดำ                  ไม่จำรูญ
                  ไม่เกื้อกูล  (ทั้งที่)  กินข้าว               ที่เราทำ
เสี่ยบุญชัย           รวยเงินทอง                กองหมื่นล้าน
มีตึกบ้าน             รถหรู                         ดูชุ่มฉ่ำ
ข่าวหน้าหนึ่ง       จึงรู้ว่า                        มาแนะนำ
แฟนสวยล้ำ          นางเอกหนัง              ดังทั่วไทย
                 ยาจกคม             สันป่าตอง              เลยต้องเศร้า
                 คู่หมายเรา         ตั๊กบงกช            หมดหวังได้
                ถูกเศรษฐี             มีเงินเขา                 แย่งเอาไป
                ทำอย่างไร            กันดี                      พี่ไทยนิวส์
                                     
                            คม       สันป่าตอง

ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา-ชมรมนักกลอนเชียงใหม่-ลำพูน