เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ผลพลอยได้....ผลพลอยเสีย

      ผลพลอยได้....ผลพลอยเสีย
แท๊ปเล็ตที่                ได้มา                หาไม่ยาก
ซื้อมาจาก                  ไชน่า               กว่าหมื่นโหล
แต่ทว่า                       มิได้                 จ่ายเด็กโต
อภิโถ                         เด็กเดียงสา       รักษาไง

                   ขึ้นค่าแรง              สามร้อย                ง่อยเป็นเต่า
                    มิทันเจ้า                เหลี่ยมกระทิง        ที่ยิ่งใหญ่
                   ค่าครองชีพ            มันแซง                 ค่าแรงไป
                   เข้าอุ้งใหญ่             นั้นหรือ                 มือนายทุน
กลุ่มพิทักษ์               สยาม                   นามเสธอ้าย
คนปรามาส              หลากหลาย           ใครไม่หนุน
กลายเป็นว่า              เรียกแขกให้          ไปค้ำจุน
จนต้องวุ่น                 ถอยเคลียกลุ่ม        ขุมมวลชน
                   ไทยไม่เคย              เป็นทาส                 ชนชาติอื่น
                    เราจึงยืน                อย่างสง่า                 มาแต่ต้น
                   ความภูมิใจ             กลายเป็นว่า             มาอับจน
                   อ่อนภาษา               อังกฤษหล่น            บ๊วยเอียเซีย
เลือกคนแจก            สินบน                   ผลเขาได้
เข้าไปใน                  สภา                       วางท่าเสี่ย
ผลประโยชน์           อยู่ไหน                  เข้าไปเคลียร์
สินบนเนี่ย                ๔๐%                    เห็นหรือยัง
                   ผลพลอยได้             รัฐทำ                      จำนำข้าว
                   รากหญ้าชาว  (นา)   ได้หนึ่งส่วน           ล้วนโอหัง
                   อีกสองส่วน              เข้าใคร                   มือใหญ่จัง
                   แล้วทีหลัง                 อาจจำนำ                สยาม....ไทย.....
                                    นายฅ.     ฅนไทย
                                   นครเชียงใหม่

                                  ๑๐พฤศจิกายน  ๒๕๕๕