เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

กำค่าวกำคมกวีล้านนาภาค ๑๓๖ (ค่าวอี่ปู่สอนหลาน)

เมื่อค๋าหัน ตั๋ณหาเกิดได้
ของงามวิไล เลิศล้น
มนุษย์โลก๋า โลภะถั่งย้น
โมหะห่วงข้อง วิญญา
สองสามตั๋วนั้น แอ่วกั๋นเซาะหา
เลขไผเด่นกา หัวหางกล๋างบ้าน
อาจ๋ารย์ดีนอ ป้อบัวไกว๋ก้าน

ของดี เมืองต้าก๋านของดี เมืองต้าก๋าน


ผลงานอันทรงคุณค่าของ

รสสุคนธ์ รักษ์กวี
ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา-ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนานักค่าวภาคเหนือ
๔๓ /๑หมู่๗บ้านสันห่าวต.บ้านกลางอ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่๐๘๖-๙๑๔๘๕๓๗