เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

แม่ครูบัวซอน เมืองป๊าว และป้อครูสีหมื่น เมืองยอง


แม่ครูบัวซอน เมืองป๊าว และป้อครูสีหมื่น เมืองยอง บุคคลสำคัญสองท่านนี้เป็นผู้สืบสานตำนานขับขานตำนานพื้นบ้านล้านนาอย่างโดยเเท้จริ

รัฏฐปกรณ์ เหมธิบดินทร์