เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ความเป็นมา


อาจารย์ของผม (ครูกำธร จินดาหลวงหรือ จินดาพรหมรัตนกวีแห่งล้านนา ยุคนี้)
ได้สร้างหอศิลปมรดกกวีล้านนาไว้ที่บ้านแม่นาป้าก แม่หอพระแม่แตง 
ที่ นั่นบรรยากาศดีมาก
ครูกำธร หรือจินดาพรหมท่านนี้มีจิตใจรักและรักษ์ทางด้านกวีวรรณกรรมมาก
ท่านสร้างหอดังกล่าว เพื่อไว้เป็นที่พำนัก ค้างแรม ศึกษา ค้นคว้างานทางด้าน 
ศิลปมรดกกวีล้านนาไทย พื่งทำการเปิดไปเมื่อบ่เมินมาหนี้ 
ผู้ที่ไปร่วมเป็นประธานเปิดมีหลายท่าน เช่น
-ท่านพระครูอดุลสีลกิต วัดธาตุคำ เชียงใหม่
-ลุงอำนวย กลำพัด นักจัดรายการวิทยุทางด้านคร่าวฮ่ำ
-พระครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ ครูภูมิปัญญาแห่งชาติฯลฯของดีล้านนา ล้ำค่ายิ่งนัก ยินดีร่วมรักษ์ ส่งเสริมสีบสาน
รักษาเอาไว้ สืบไปลูกหลาน พี่น้องวงศ์วาน ในภายภาคหน้า
นพคุณ ชัยมูลม่อนข้า ขอร่วมเจตนา ท่านไธ้
คร่าวฮ่ำคำเครือ สืบสานเอาไว้ ชาติล้านนาจะได้ ฤาชา
ชาติอริยะ ประเสริฐนักหนา กวีล้านนา เชิญมาสืบถ้อยๆ


นพคุณ ชัยมูล 
ผู้ช่วยเลขานุการชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย
ศิษย์เอกอาจารย์กำธร
นพคุณ ชัยมูล (หนานนพ)
ป่าไม้แดง ดอยสะเก็ด
อ.กำธร จินดาหลวง 

วันรวมญาติ จินดาหลวง

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 


อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง สอนจ้อยซอ

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง 

อ.กำธร จินดาหลวง