เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ปลูกพืชเช่นใด.. ได้ผลเช่นนั้น

ปลูกพืชเช่นใด.. ได้ผลเช่นนั้น
on Saturday, July 16, 2005

.ตะวันออกทางทิศตะวันออก
ไม่ กลับกลอกออกทิศตะวันตก
หงส์เป็นหงส์กาเป็นกา หาใช่นก
จึงหยิบยกอ้างเอ่ยเฉลยคำ

ปลูกพืชเช่นใดได้ผลเช่น นั้น
จะมิผันเปลี่ยนไปให้น่าขำ
คนใจดีมีหรือจะใจดำ
คนมีธรรมหรือจะสร้างทางชั่วเดิน

คนทำดีย่อมได้ดีให้ผล
ที่ปวงชนทั่วหน้าพาสรรเสริญ
คนทำชั่วทั่วไปใครเขาเมิน
แม้บังเอิญพบปะจะหลีกตัว

เว้นลิงไว้พอวาปู่ว่าไว้
เว้นหมาให้ พอศอกบอกกันทั่ว
สัตว์หน้าขนคนพาลไซร้แม้ไม่กลัว
อย่าเกลือกกลั้วให้ราคี เปื้อนชีวา

คนมักชั่ว ควรห่างไกลให้แสน โยชน์
คนมักโกรธควรห่างไกลให้มากกว่า
คนพาโลโมโหโลภโกรธา
เขาอาจฆ่าใครใครได้ทุกคน

ผู้ปลูกธรรมประพฤติ ธรรมนำสุขทั่ว
ผู้ปลูกชั่วประสบทุกข์ทุกแห่งหน
ผู้ปลูกพืชประเภทใดมั่นใจตน
ย่อมได้ผลเช่นนั้น..นั่นความจริ

กำธร จินดาหลวง