เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

มรดกภูมิปัญญา

มรดกภูมิปัญญา

อ่าน “อี่ปู่สอนหลาน” มานานนัก
แจ้งประจักษ์ หลักธรรม ถ้อยคำสอน
ภูมิปัญญา เลิศล้ำ เหนือคำพร
ทุกข์ขั้นตอน วอนเตือน สู่เรือนใจ
“อ.จินดาพรหม จินดาหลวง” เป็นห่วงหลาน
จึงสืบสาน ผ่านค่าว มากล่าวไข
เพื่อสำนึก ศึกษา ก้าวหน้าไกล
ทุกเพศวัย ได้อ่าน สำราญฯจินต์
“คติธรรม”คำคมแทรก ใช่แปลกใหม่
เน้นเนื้อใน ให้สาระ วอนถวิล
“คำบ่ะเก่า”เล่าไว้ คงได้ยิน
“ภาษาถิ่น” ล้านนา คู่ธานี
มรดก ภูมิปัญญา นำมาเสริม
“ค่าวก้อม”เติม เพิ่มคุณค่า สง่าศรี
ร้อยรังสรรค์ กลั่นกรอง เป็นของดี
ทุกภาคมี คุณภาพ ต่างทราบกัน
ร่ายคำกลอน สอนใจ ฝากให้คิด
เพื่อสะกิด ยามผิดพลาด มิคาดฝัน
เพื่อไว้แก้ ปัญหา สารพัน
สืบสร้างสรรค์ มั่นคง ดำรงนาม
ค่าควรเมือง เลื่องลือ ระบือลั่น
งานประพันธ์ อมตะ คู่สยาม
เอกลักษณ์ ค่าวจักอยู่ ทุกครู่ยาม
นี่คือความ ภาคภูมิใจ สิ่งใดปาน

เจริญศักดิ์ ลักษณากรณ์
ปชส.ชมรมนักกลอนเชียงใหม่-ลำพูน
204/3 ซอย 1 หมู่ 3
บ้านดอนจืน ต.หนองผึ้ง
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140