เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ความเขื่องบนความจริงท่ามกลางความ ผันผวน ชวนให้คิด 
ถ้อยลิขิต ก้าวกระโดด โลดกล้าหาญ 
ความจริงก็ ใช่เรื่องใหม่ ในรัฐบาล 
ที่ทุกท่าน จะมา ฮือฮากัน 

ถ้าหากเรา ก้าวไป โดยไม่พร้อม 
เราก็ย่อม เหยียบตรง ไม่คงมั่น 
หากมิคิด กาลไกล ให้เท่าทัน 
แล้วสักวัน คงเพลี่ยงพล้ำ ต่ำลงมา ข้อสำคัญ แนวคิดก้าว เท้ากระโดด 
อาจมีโทษ ถึงขั้น เป็นปัญหา 
ควรยึดหลัก เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา 
ควรศึกษา อย่างถ่องแท้ จนแน่ใจ 

ฐานที่มั่น แล่นโลด กระโดดนั่น 
แข็งแรงกัน คงที่ ดีไฉน 
หากเราโต บนกองหนี้ ดีอะไร 
รากหญ้าใหญ่ หนี้ท่วมหัว ทุกครัวเรือน 

ถ้าหากเป็น เช่นนี้ก็ อยากขอร้อง 
เราไม่ต้อง ทำเฮง เก่งกว่า เพื่อน 
ทรงให้อยู่ อย่างพอเพียง คือเสียงเตือน 
อย่าบิดเบือน กันไป ขอให้ฟัง 

ความจริงไม่ อยากขัดใจ ใครที่รู้ 
อยากมองดู บ้านเมือง เราเขื่องขลัง 
หากก้าวเดิน พลาดผิด มีสิทธิ์พัง 
คงผิดหวัง เพราะเรา เลือกเขาเอง รสสุคนธ์ รักษ์กวี 
ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ 
ต้นปี ๒๕๔๘