เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ค่าวฮ่ำเรื่อง.....ตุ๊ก.....


มโนนัย หัวใจ๋มุ่นมุ๊ก อู้เรื่องความตุ๊ก นั้นมีหลากหลาย 
ตุ๊กจาวนานั้น บ่จ้างก๊าขาย ตุ๊กใจ๋เนอนาย ทำนาปลูกข้าว 
น้ำป้อยล่อยหลอ ดินก่อแตกห้าว ถอดใจ๋นอนยาว เป๋นครั้ง 

ตุ๊กดำหว่านไถ บ่ได้หยุดยั้ง ตุ๊กนอนตูบห้าง คนเดียว 
ตุ๊กป้อก๊านั้น น้ำลายปอเหนียว ขายเสื้อผืนเดียว น้ำลายปอแห้ง 
ลูบๆซวามๆ ถามเหมือนดั่งแกล้ง ตี่ๆแยงๆ แบบนั้น ว่าจะได้ขาย หลายผืนหลายจั๊น มาสว๊ะหนีหั้น เตียวไป 
ตุ๊กของนายก ตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ มุ้งไทยรักไทย หลายวังหลายหน้า 
ตุ๊กตี้ถมถอง ของความเก่งกล้า ถูกคนนินทา ว่าร้าย 

ปากไวไปเปื๋อง เป๋นเรื่องผางฮ้าย ผลประโยชน์เอื้อ ต๋นเอง 
ขายหุ้นซับซ้อน องค์ก๋รฯรัฐเกร๋ง จาวบ้านวังเวง ภาษีบ่เข้า 
นายพลตุ๊กใจ๋ อยู่ไปหม่นเศร้า เมียมาคุมเอา จ่องจี๊ 

เป๋นตำรวจแถม สอดแนมหลืบลี๊ จับยาป่นปี๊ หลายราย 
ตุ๊กต้องต่อสู้ ยัดยู้ความต๋าย ปี้น้องญิงจาย เปิ้นฟ้องศาลสู้ 
เป๋นหลวงตาจันทร์ ตึงวันก้อยอู้ นั่งเข้าญาณดู เพ่งย้อน 

มาใบ้เลขหวย ตุ๊กซวยซ้ำซ้อน หนักตั๋วหัวข้อน ทีลุน 
อาจ๋ารย์แม่นแต้ บ่แป้เปิ้นหมุน อ้ายแก้วอ้ายบุญ เหลือแต่ผ้าต้อย 
เกิดเป๋นส.ส. ตุ๊กหนอบ่หน้อย กลุ่มงูเห่าดอย เสื่อมปิ๊จ 

หัวหน้าด่าเป๋น ตั๋วเดนความคิด ตุ๊กจิตหม่นม้าง ตางใน 
อดีตสาธารสุข รักเกียรติตุ๊กใจ๋ ถูกสอบโยงใย เรื่องยาก่อนเกื้อ 
มีโกงกิ๋นกั๋น ดังสนั่นเอื้อ ศาลสาวยาวเครือ แน่ชัด 

คลินตันนั้นหนอ ก็อัตตะคัต ศักดิ์ศรีใหญ่กว้าง นันเมือง 
ตุ๊กคลายเครียดน้อง แม่ผ่องผิวเหลือง เลวิ๊นส์งามเมือง ข่าวดังทั่วหล้า 
ตุ๊กซัดดัมหนอ ตั๋วหมอเก่งกล้า อีรัคปารา ร่ำปิ๊จ 

อยู่วังโอ่โถง โขงคำเลิศฤทธ์ ห้องน้ำเป๋นแก้ว อำไพ 
ตุ๊กเพราะนายบุช ย่ำยุทธหัวใจ๋ ส่งทหารไป เมืองแบกแดดเจ้า 
สั่งบี้สั่งบอส์ม ยอมจำนนเศร้า เหลือหนวดเรียวเนา ปากน้อย 

หน้าซีดเหี่ยวหมอง นองน้ำต๋าย้อย ศักดิ์ศรีห่างจ้อย เนอนาย 
สัตว์โลกเฮานี้ มีเกิดแก่ต๋าย บ่มีสักราย จะหลบหลีกได้ 
จ๋าล่วงสุด ตกเหนือออกใต้ ไกล๋ใกล้จ๋นมี ก่อแล้ว 

จะป๊นตุ๊กไป ไคลคลากล๊าดแกล้ว เมื่อหมดขาดคว่ำ จีวัง 
เมื่อต๋ายไปแล้ว บ่มีอะสัง คุณความดียัง คนสากราบไหว้ 
เมื่อเกิดเป๋นคน อยู่บนลุ่มใต้ จุ่งทำดีไป แต่นี้ 

กล๋อนวาตา ม่อนมากล่าวจี๊ ขอปล๋งเต้าอี้ วางกำ 
ค่าวระบำ นำมาเสี้ยงหนี้ เต้านี้วาดวางลง ก่อนแหล่นายเฮย 


รสสุคนธ์ รักษ์กวี 
ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ 
อำเภอสันป่าตอง